انواع زعفران

با توجه به استاندارد ISO3632 قسمتهای گیاه زعفران به شکل زیر می باشد:

1-      قسمت هوایی

2-      قسمت غیر هوایی

3-     تخمدان

4-     خامه

5-      انشعابات کلاله (حدود 20 تا 40 میلی متر طول)

کل طول مادگی بین 15 تا 17 سانتی متر میباشد.

بر اساس استاندارد، زعفران به دو دسته اصلی زعفران رشته ای و زعفران رشته ای بریده تقسیم بندی می شود. ولی بر اساس نیاز بازار این تقسیم گسترده تر می باشد که در ادامه تعدادی از انواع زعفران آورده شده است.

1-زعفران سرگل:

در واقع همان چیزی است که در ذهن اغلب افراد از زعفران وجود دارد. در این نوع، بخش خامه (ریشه) به کلی حذف و کلاله‌های کاملا قرمز رنگ به‌صورت جدا از هم، زعفران خالص را تشکیل می‌دهند. خرید زعفران سرگل با صرفه تر از بقیه موارد است.

 • خوش رنگ باشد
 • به هم چسبیده نباشد
 • کلاله ها کاملا از هم جدا است
 • کلاله بدون ذره ای سفیدی و کاملا قرمز باشد

 

۲زعفران پوشال نگین سوپر:

 • تیره نباشد
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
 • سه شاخه کلاله از هم کاملا جدا باشد
 • انتهای کلاله ها، سفید نباشد
 • جنس کلاله درشت باشد
 • بصورت راست و بدون فرخوردگی خشک شده باشد

 

۳– زعفران پوشال نگین:

 • خوش رنگ باشد
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
 • سه شاخه کلاله از هم جدا باشد
 • انتهای کلاله ها سفید نباشد
 • دارای فرخوردگی نباشد

 

۴– زعفران پوشال شبه نگین:

 • خوش رنگ باشد
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
 • سه شاخه کلاله از هم جدا نیست ولی انتهای کلاله سفیدی ندارد
 • دارای فرخوردگی است

 

۵زعفران پوشال قلمدار:

 • خوش رنگ باشد
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
 • انتهای کلاله سفیدی دارد
 • جنس زعفران درشت باشد
 • راست خشک شده باشد و دارای فرخوردگی نباشد
 • کلاف باشد
۶زعفران پوشال معمولی:

 • خوش رنگ باشد
 • تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
 • انتهای کلاله، سفیدی دارد
 • دارای فرخوردگی است
 • جنس کلاف باشد

7- زعفران دختر پیج

یکی از اصطلاحاتی که از دیرباز در مورد زعفران مورد استفاده قرار می گرفته زعفران دخترپیچ است. این نوع زعفران شامل قسمت کلاله و خامه (قسمت سرخ و قسمت سفید یا زرد رنگ زعفران) می باشد که در فارسی به آن زعفران دسته‌ای و در اصطلاح استاندارد ایران رشته ای درجه ۴ نیز گفته می‌شود، و در خارج از کشور آن را به عنوان زعفران Bunch دسته ای یا Red & White سرخ و سفید می شناسند.