خواص زعفران از نگاه طب سنتی

آنچنانکه در کتب و رسالات قدیمی ذکر شدهاست، زعفران از جمله گیاهانی است که از قدیم الایام به عنوان دارویی برای درمان بیماری ها مورداستفاده قرارگرفته و نام سلطان ادویه را برخود گرفته است. دانشمندان طب سنتی عقیده دارند که زعفران از طرفی به علت دارا بودن مواد تلخ، موجبات سهولت هضم را فراهم می کند و از طرف دیگر به علت داشتن اسانس، اثر محرک بر روی سلسله اعصاب دارد. از نظر درمانی دارای اثر مسکن بر روی اعصاب سطحی بدن است. زعفران اثر مسکن سرفه در برونشت های مزمن دارد. از زعفران جهت بیخوابی های با منشا تحریکات مغزی، حالات تشنجی و درد دندان استفاده به عمل می آید.