روش تولید زعفران سرگل

از نام های جدیدتری که بعداً مرسوم شد، زعفران سرگل یا به اصطلاح عامیانه زعفران سر قلم و در اصطلاح استاندارد ایران رشته ای بریده می باشد که از زعفران دسته ای تولید گردیده، بدین نحو که قسمت های زرد آن را با قیچی کردن و سپس با استفاده از روش الکتریسیته ساکن جدا نموده و زعفرانی تمیزتر و کاملاً قرمز به دست آوردند که در زبان انگلیسی به آن All-Red یا در اصطلاح استاندارد Saffron In Cut Filamentمی گویند. بعدها زعفران هایی را که برای تهیه آنها مستقیماً قسمت قرمز (تنها شامل مقدار بسیار کمی از زردی) را از گل جدا می‌کنند پوشال نامیدند، شاید به این دلیل که این نوع یک حالت حجیم و پوشال مانند پیدا می‌کند، این نوع زعفران در استاندارد ایران به نام زعفران رشته ای موسوم است. هر کدام از این زعفران ها ممکن است درجه یک یا دو و مرغوب یا نامرغوب باشند و هیچ یک را نمی توان به دیگری ترجیح داد. آنچه که مسلم است قدرت رنگ دهی (میزان کروسین) و کیفیت زعفران دسته به مراتب پایین تر از انواع دیگر زعفران است، همینطور از نظر روش خشک کردن چون با تاخیر خشک می شود و در واقع بخشی از قدرت رنگ دهی اش را در طول فرآیند خشک کردن از دست می دهد کیفیت پایین تری دارد.