مقالات


انواع زعفران

با توجه به استاندارد ISO3632 قسمتهای گیاه زعفران به شکل زیر می باشد: 1-      قسمت هوایی 2-      قسمت غیر هوایی... ادامه مطلب